Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player 

 

Mendelovo muzeum MU

www.mendelmuseum.muni.cz
Mendlovo nám. 1a

Poslední vstup ve 23.00 hodin
Vstup do expozice, na výstavu i do včelína je limitován počtem 30 osob.
V průběhu prohlídek mohou návštěvníci vyplnit soutěžní kvíz.

Stálá expozice: Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec
Výstava: Včela brněnská

18.00 Zahájení Brněnské muzejní noci
18.30, 19.00, 20.00, 20.30 Prohlídka včelína
19.30 Ad libitum (Oktet dechových nástrojů), koncert v prostorách Mendelova refektáře
20.30–22.00 Promítání filmů s tematikou Augustiniánského opatství na Starém Brně
23.00 Ukončení muzejní noci


 

 

[CNW:Counter]